Detavast, de term die steeds vaker voorbijkomt

Tegenwoordig zien we steeds vaker dat uitzenders, detacheerders en werving- en selectiebureaus gebruik maken van de detavast-constructie. Wat houdt deze constructie nu in en wat zijn de voordelen?

Waar staat het voor?

Bij een detavast-constructie, ook wel “detacheringsovereenkomst met overname” genoemd, start een professional bij de opdrachtgever aan een vooraf overeengekomen detacheringsperiode. Na deze periode heeft de opdrachtgever de mogelijkheid om de professional kosteloos in dienst te nemen. Dat betekent voor jou dat je maximaal de gelegenheid hebt om de skills en de vaardigheden van de professional te leren kennen alvorens je voor langere tijd een commitment aangaat.

Wat zijn de voordelen?

Het werken met de detavast-constructie brengt een aantal voordelen met zich mee.

Voor de opdrachtgever zijn er de volgende voordelen:
– er zijn voorafgaand duidelijke afspraken over de overname termijn en bijbehorende kosten (ook wel fee genoemd);
– de opdrachtgever heeft gedurende de inhuur periode voor overname geen werkgeversrisico’s;
– de opdrachtgever krijgt een extra toestroom van nieuwe professionals zonder zelf continue te moeten zoeken;
– de opdrachtgever heeft langer de tijd om een professional te beoordelen;
– de kosten voor werving zijn lager.

Voor de professional zijn er de volgende voordelen:
– voorafgaand weet de professional wat het te belopen pad is van gedetacheerde naar vaste aanstelling;
– gedurende de periode van detachering wordt de professional uitvoerig begeleid door G-Nius en waar nodig geholpen in persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Enthousiast geworden?
G-Nius een onderneming die maatwerk biedt. Dit doen we door onze service volledige af te stemmen om de wensen van de opdrachtgever. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden die wij voor jouw onderneming kunnen bieden? Bekijk dan hier welke diensten wij naast detavast aanbieden. Neem dan contact met ons op via info@g-nius.nl of bel +31 (0)73 610 14 69.