G-Nius ontvangt het SNA-keurmerk en blijft SNA-gecertificeerde onderneming

Op woensdag 7 april 2021 heeft G-Nius de periodieke controle ondergaan voor het SNA-keurmerk. Ook dit keer zijn wij weer positief beoordeeld. Dit betekend dat G-Nius het komende half jaar een SNA-gecertificeerde (NEN-4400-1) onderneming blijft.

Wat betekent het SNA-keurmerk?

Ieder half jaar worden ondernemingen die actief zijn in de arbeidsbemiddelingsbranche gecontroleerd door de Stichting Normering Arbeid (SNA). Zij hebben als doel het realiseren van zelfregulering ter voorkoming van fraude en illegaliteit in de arbeidsbemiddelingsbranche en bij alle vormen van (onder)aanneming van werk. Na een positieve inspectie ontvangt de onderneming het SNA-keurmerk.

Waarop is G-Nius gecontroleerd?

Om het SNA-keurmerk te mogen dragen wordt G-Nius tweemaal per jaar geïnspecteerd door een geaccrediteerde inspectie-instelling. Hierbij wordt onze onderneming gecontroleerd op:

•   De identificatie van de onderneming;
•   De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
•   Het naleven van de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
•   Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk;
•   Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland.

Daarnaast wordt het administreren en bewaren van de vereiste documenten gecontroleerd.

Wat zijn de voordelen van een onderneming met het SNA-keurmerk?

Met het SNA-keurmerk toont G-Nius aan een betrouwbare partner te zijn die voldoet aan de eisen van het SNA. Dit betekent dat wanneer een opdrachtgever of inlener kiest voor een samenwerking met G-Nius, kunnen zij gevrijwaard worden van eventuele aansprakelijkheidsstelling door de Belastingdienst.

G-Nius is een integere en betrouwbare IT consultancyonderneming. Dit nieuws zien wij daarom als een bevestiging en zo kunnen wij zekerheid bieden voor zowel opdrachtgevers als professionals. Wij zijn dus ook dit keer weer erg trots dat G-Nius de SNA-certificering heeft behouden.

Mocht je na aanleiding van dit bericht nog vragen hebben over G-Nius of over onze SNA-certificering? Neem dan gerust contact met ons op via info@g-nius.nl of (+31) 073 610 14 69.