Modelovereenkomst Wet DBA van G-Nius verlengd door Belastingdienst

De Belastingdienst heeft de modelovereenkomst van G-Nius opnieuw beoordeeld en wederom goedgekeurd voor een periode van 5 jaar. In de modelovereenkomst van G-Nius staat de arbeidsrelatie beschreven tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. De overeenkomst kan aantonen dat een freelancer niet in loondienst treedt bij de opdrachtgever.

Modelovereenkomst Wet DBA

In 2016 ging de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) van kracht. Hieruit werden de modelovereenkomsten geïntroduceerd. In deze modelovereenkomsten staat de arbeidsrelatie beschreven tussen de opdrachtgever en de freelancer en tussen de bemiddelaar en de freelancer. De overeenkomst dient ter goedkeuring naar de Belastingdienst gestuurd te worden die deze vervolgens voor een periode van 5 jaar goed kan keuren.

Voor zelfstandigen is het van belang dat het voor de Belastingdienst duidelijk is dat er geen sprake is van loondienst zodat er geen verplichting is voor het afdragen van loonheffingen. Door gebruik te maken van de modelovereenkomst kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers ervan uitgaan dat er geen naheffing voor loonheffing en werknemerspremies wordt opgelegd door de Belastingdienst.

Wat houdt de wet DBA in?

Ter vervanging van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR), is op 1 mei 2016 de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) in werking getreden.

Opdrachtgevers en zzp’ers zijn zelf verantwoordelijk voor het maken van afspraken binnen hun arbeidsrelatie. Zij stellen ook vast dat er geen sprake is van loondienst. Wanneer er twijfel ontstaat kan een modelovereenkomst zekerheid geven. Helaas heeft de invoering van de Wet DBA niet het gewenste resultaat geleverd en daarmee niet de duidelijkheid gebracht die hij moest brengen.

Het kabinet Rutte III heeft daarom besloten om de Wet DBA te vervangen. Het streven was om dit op 1 januari 2021 te doen maar deze vervanging wordt overgelaten aan het opvolgend kabinet. Daarmee blijven de Wet DBA en de bijbehorend modelovereenkomst tot nadere orde in stand.

Modelovereenkomst G-Nius

De modelovereenkomst van G-Nius sluit aan op de gangbare overeenkomsten die een opdrachtgever maakt met een freelancer. Door gebruik te maken van deze overeenkomst kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer bij de belastingdienst aantonen dat er geen sprake is van loondienst.