SNA-Certificaat wederom behouden

Op maandag 3 oktober vond de tweede SNA-inspectie van dit jaar plaats. Ook dit keer is deze positief afgerond. Wij kunnen daarom met trots melden dat wij na de keuring ons SNA-certificaat hebben behouden.

Het SNA-certificaat wordt door Stichting Normering Arbeid (SNA) toegekend aan ondernemingen die actief zijn in de arbeidsbemiddelingsbranche en voldoen aan de door de SNA gestelde eisen. Om te kunnen beoordelen of wij voldoen aan alle eisen voor het SNA-keurmerk, vindt er twee maal per jaar een inspectie plaats door een geaccrediteerde inspectie-instelling. Tijdens deze inspectie wordt onze onderneming gecontroleerd op:

•   De identificatie van de onderneming;
•   De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
•   Het naleven van de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
•   Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk;
•   Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland.

Daarnaast wordt het administreren en bewaren van de vereiste documenten gecontroleerd.

Wij willen graag een integere en betrouwbare IT consultancyonderneming zijn voor onze relaties. Het behouden van het keurmerk zien wij daarom als een vereiste waarmee wij zekerheid kunnen bieden voor zowel opdrachtgevers als professionals.

Mocht je na aanleiding van dit bericht nog vragen hebben over G-Nius of over onze SNA-certificering? Neem dan gerust contact met ons op via info@g-nius.nl of (+31) 073 610 14 69