SNA-Keurmerk G-Nius | Oktober 2020

Deze week hebben wij de periodieke controle ondergaan voor het SNA-keurmerk. Wij zijn trots dat G-Nius ook na deze controle weer positief is beoordeeld. Dit betekent dat wij nog steeds een SNA-gecertificeerde (NEN-4400-1) onderneming zijn.

Wat is SNA?

SNA staat voor Stichting Normering Arbeid. Zij hebben als doel het realiseren van zelfregulering ter voorkoming van fraude en illegaliteit in de arbeidsbemiddelingsbranche en bij alle vormen van (onder)aanneming van werk. Om dit doel te bereiken controleren zij ondernemingen die actief zijn in de branche. En kennen zij na een positieve inspectie het SNA-keurmerk toe.

Het SNA-Keurmerk

Het SNA werkt samen met overkoepelende (branche)organisaties. Hierdoor kent het keurmerk een breed landelijk draagvlak. Met het SNA-keurmerk worden voor opdrachtgevers en inleners de risico’s in het kader van de inleners- en ketenaansprakelijkheid beperkt. Wanneer een professionnal of opdrachtgever gebruik maakt van een arbeidsbemiddelingsonderneming met het SNA-keurmerk, is er onder voorwaarden sprake van fiscale vrijwaring.

Om het SNA-keurmerk te mogen dragen wordt G-Nius tweemaal per jaar geïnspecteerd door een geaccrediteerde inspectie-instelling. Tijdens deze inspectie worden wij beoordeeld en gecontroleerd op:

•     De identificatie van de onderneming;
•     De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
•     Het naleven van de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
•     Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of
uitbesteden van werk;
•     Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in
Nederland.

Daarnaast wordt het administreren en bewaren van de vereiste documenten gecontroleerd.

Wat betekent dit voor onze opdrachtgevers?

Het SNA reikt het SNA-keurmerk uit aan ondernemingen die actief zijn in de arbeidsbemiddeling. Met dit keurmerk toont G-Nius aan een betrouwbare partner te zijn die voldoet aan de eisen van het SNA.

Wanneer een opdrachtgever of inlener kiest voor een samenwerking met G-Nius, kunnen zij gevrijwaard worden van eventuele aansprakelijkheidsstelling door de Belastingdienst ten aanzien van niet betaalde loonheffingen en omzetbelasting door de uitzendonderneming.

Wij vinden het belangrijk om een integere en betrouwbare IT consultancyonderneming zijn voor onze opdrachtgevers. Daarom zijn wij ook dit keer weer erg trots dat G-Nius de SNA-certificering weer heeft mogen ontvangen. Zo kunnen wij zekerheid bieden voor zowel opdrachtgevers als professionals.

Mocht je na aanleiding van dit bericht nog vragen hebben over G-Nius of over onze SNA-certificering? Neem dan gerust contact met ons op via info@g-nius.nl of (+31) 073 610 14 69