DISCLAIMER

De informatie getoond op de website is door G-Nius met zorg samengesteld. Voor juistheid en volledigheid kan niet worden ingestaan. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

G-Nius aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van de website. Tevens aanvaardt

G-Nius geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden of de gevolgen van de op de website opgenomen inhoud van de informatie.

G-Nius zal alles in het werk stellen om misbruik van de website te voorkomen, doch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel misbruik door gebruikers.

Verwijzingen op deze website naar websites die niet door G-Nius worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. G-Nius kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan.

Het is niet toegestaan dat een gebruiker van deze website de informatie op deze website door geeft, vermenigvuldigd of verspreidt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van G-Nius.

Alle rechten voorbehouden.

© 2017 G-Nius B-to-B Network