DETAVAST

Detavast is een contractvorm waarbij opdrachtgevers ervaren professionals aan zich kunnen binden die het team voor langere duur kunnen versterken.

Het vinden van geschikte professionals kan een lastige klus zijn. Professionals zijn schaars waardoor het vinden van de perfecte match vaak een tijdrovend proces is.

Bij een detavast-constructie wordt een professional gedetacheerd voor een vooraf vastgestelde periode. Na deze periode kan de professional kosteloos worden overgenomen door de opdrachtgever. Hij of zij treedt dan in dienst bij de opdrachtgever en wordt vast onderdeel van het team.

Een detavast-constructie kent twee belangrijke voordelen voor opdrachtgevers; bij aanvang geen langdurige verplichtingen en gedurende een langere periode kan de professional beoordeeld worden.