Persbericht | G-Nius draagt bij

Venray | Voedselbank Limburg-Noord is het nieuwe jaar 2020 uitstekend gestart. Van diverse bedrijven, waaronder G-Nius en scholen mocht de vrijwilligersorganisatie producten en donaties ontvangen. Voorzitter Gerda van Stelten is enorm blij met de giften: “Het geld wordt vooral gebruikt voor investeringen die hard nodig zijn. Met het vervangen van de drie motoren van de koel-vriesruimtes is alleen al een kostenplaatje van meer dan 15.000 euro gemoeid. Daarnaast werken we aan het verbeteren van de opslag, Arbo-aanpassingen en het opknappen van alle ruimten. Als voedselbank zijn we dan ook enorm blij met alle donaties, groot en klein. G-Nius uit ‘s-Hertogenbosch kwam bijvoorbeeld tijdens een bezoek aan de voedselbank diverse kerstpakketten doneren waar we ontzettend veel mensen mee mogen verblijden.” De Voedselbank is trots op de gemeenschap en dankt iedereen voor de geweldige donaties.